Projektoren/ Beamer

Epson EB-G7905U
Epson EB-G7905U 7000 Lumen

 

Epson EB-5530U
Epson EB-5530U 5500 Lumen